Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hạch toán như thế nào ?

Để tính và nộp thuế TNDN kế toán cần hạch toán như nào? Sử dụng những tài khoản gì? Cần lưu ý những gì. Cùng công ty Luật Timebit tìm hiểu để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp nhé

Tài khoản sử dụng để tính chi phí thuế TNDN là tài khoản 821. Bạn cũng cần lưu ý đây là tài khoản không có số dư cuối kỳ nên tránh nhầm lẫn với tài khoản 3334 tài khoản sử dụng để hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí thuế TNDN được chia làm 2 loại: Chi phí hiện hành ( TK 8211) và chi phí hoãn lại (TK 8212).

1. Chi phí thuế TNDN hiện hành : TK 8211

– Hàng quý, dựa vào tình hình kinh doanh nếu công ty tạm tính có lãi khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp kế toán hạch toán: 

Nợ TK 8211

Có TK 3334 

Nộp thuế hạch toán :

Nợ TK 3334 

Có TK 111, 112

– Cuối năm tài chính, dựa vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:

+ Nếu số thuế thực tế phải nộp cao hơn số thuế đã tạm nộp hạch toán giống với bút toán khi xác định số thuế tạm nộp 

Nếu số thuế thực tế phải nộp thấp hơn hơn số thuế đã tạm phải nộp hạch toán

Nợ TK 3334 

Có TK 8211

– Trường hợp năm 2023 phát hiện sai sót không trọng yếu thuế TNDN của năm 2022 làm tăng (hoặc giảm) số thuế TNDN phải nộp ta hạch toán vào năm 2023.

+ Nếu phải nộp bổ sung ta ghi tăng chi phí thuế TNDN hiện hành của năm 2023 ta hạch toán 

Nợ TK 8211 

Có TK 3334 

Nếu số thuế giảm ta ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành của năm 2023 ta hạch toán 

Nợ TK 3334 

Có TK 8211 

– Khi kết chuyển hạch toán :

+ Phần chênh lệch số thuế TK 8211 nếu bên Nợ lớn hơn bên Có thì hạch toán

Nợ TK 911 

Có TK 8211

+ Phần chênh lệch số thuế TK 8211 nếu bên Nợ nhỏ hơn bên Có thì hạch toán 

Nợ TK 8211

Có TK 911

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

– Nếu thuế phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế được hoàn nhập trong năm ta hạch toán  

Nợ TK 8212 

Có TK 347 

– Nếu tài sản thuế phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế được hoàn nhập trong năm ta hạch toán  

Nợ TK 8212 

Có TK 243 

– Nếu tài sản thuế phải trả phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế được hoàn nhập trong năm ta hạch toán  

Nợ TK 243 

Có TK 8212 

– Nếu thuế phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn thuế được hoàn nhập trong năm ta hạch toán  

Nợ TK 347 

Có TK 8212 

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 hạch toán tương tự với chi phí thuế thu nhập hiện hành

———————————————————————————————-

#thue

#ketoan

#kinhdoanh

#doanhnghiep

Trên đây là chia sẻ của Luật Timebit đến quý khách hàng. Để biết thêm về các gói dịch vụ kế toán quý khách hàng có thể liên hệ qua mail: hotrodoanhnghiep8899@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *