Thay đổi đăng ký kinh doanh

I. Các trường hợp không phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;

Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Các trường hợp bắt buộc phải thay đổi, bổ sung, cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật:

Thay đổi Tên công ty (bao gồm: thay đổi tên tiếng Việt, tiếng nước ngoài, tên viết tắt)
Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính(bao gồm: chuyển trụ sở cùng quận; khác quận hoặc khác tỉnh)
Thay đổi Người đại diện theo pháp luật; Thay đổi thông tin Người đại diện theo pháp luật
Thay đổi Vốn điều lệ: tăng/giảm vốn điều lệ; cơ cấu lại tỷ lệ vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ dông
Thay đổi Thành viên góp vốn/Cổ đông công ty
Thay đổi, bổ sung Ngành nghề đăng ký kinh doanh
Thay đổi Chủ sở hữu công ty
Thay đổi Loại hình doanh nghiệp (bao gồm: chuyển từ Công ty TNHH 1 thành viên sang Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần, từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH)

1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sẽ phức tạp hơn so với thay đổi các nội dung khác. Bởi mỗi trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ riêng.

Trường hợp 1: Thay đổi trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Hồ sơ bao gồm:

– Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

+) Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST);

+) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

+)Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến (Mẫu số 30/ĐK-TCT)

+) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Thay đổi trụ sở chính sang địa điểm khác trong cùng quận. Hồ sơ bao gồm:

– 01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty;

– 01 Biên bản họp, Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính tùy theo loại hình công ty tương ứng;

– 01 Giấy ủy quyền

2. Thủ tục Thay đổi tên công ty sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Lựa chọn tên công ty mới khi thay đổi

Doanh nghiệp sẽ lựa chọn cách đặt tên công ty mới.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty theo quy định

Sau khi xác định tên công ty mới có thể đăng ký, doanh nghiệp sẽ tự chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoặc Timelaw sẽ giúp Quý KH soạn thảo hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký

Hồ sơ thay đổi tên công ty sẽ được nộp tới phòng đăng ký kinh doanh thông qua cổng thông tin trực tuyến về doanh nghiệp để được thẩm định nội dung.

Sau khi phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ đăng ký, chuyên viên sẽ thẩm định hồ sơ doanh nghiệp nộp để xem xét cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Bước 4: Khắc lại dấu công ty theo tên công ty mới

Sau khi nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiến hành khắc lại dấu pháp nhân công ty theo tên mới trước khi sử dụng hợp pháp dấu mới.

3. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí đắng ký doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu tại Sở kế hoạch và Đầu tư.
– Tiếp nhận hồ sơ:

+ Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ.

+ Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết kết quả hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật.

4. Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

5. Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hoặc nhờ Timelaw hỗ trợ soạn thảo các văn bản dưới đây

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đúng và đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành chuyển đổi loại hình cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

6. Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh một thành viên thành công ty cổ phần.

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hoặc nhờ Timelaw hỗ trợ soạn thảo các văn bản dưới đây

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

Điều lệ
Bản sao hợp lệ các giấy tờ
Hợp đồngchuyển nhượng phần vốn góp  hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển đổi công ty;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đúng và đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành chuyển đổi loại hình cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

7. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hoặc nhờ Timelaw hỗ trợ chuẩn bị các văn bản dưới đây

– Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2);

– Điều lệ công ty chuyển đổi

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty (mẫu quyết định và biên bản họp tham khảo);

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp;

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đúng và đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành chuyển đổi loại hình cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

8. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hoặc nhờ Timelaw hỗ trợ chuẩn bị các văn bản dưới đây

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ cần thiết

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đúng và đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành chuyển đổi loại hình cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

9. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hoặc nhờ Timelaw hỗ trợ chuẩn bị các văn bản dưới đây

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đúng và đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành chuyển đổi loại hình cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

10. Trường hợp phải thay đổi giấy đăng ký DDKD / VPDD / Chi nhánh gồm:

– Thay đổi địa điểm kinh doanh

– Thay đổi tên địa điểm kinh doanh

– Thay đổi người quản lý địa điểm kinh doanh

– Thay đổi thông tin đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh

Các bước thay đổi địa điểm kinh doanh bao gồm:

Bước 1: Nộp thông báo thay đổi giáy đăng ký địa điểm kinh doanh đến Phòng ĐKKD nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Theo dõi và xử lí hồ sơ khi cần.

Bước 3: Nhận giấy đăng ký địa điểm kinh doanh mới

Quy trình thay đổi DDKD/ VPDD/ Chi nhánh từ  5 – 7 ngày nếu hồ sơ khai nộp chuẩn quy định pháp luật.

————————————————————————————————————-

Trên đây là nội dung tư vấn của Timelaw nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!