Dịch vụ quyết toán thuế

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

 

Quyết toán thuế được xem là giai đoạn quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân. Quyết toán thuế là việc tập hợp và kiểm tra số liệu có trong các khoản thuế của một tổ chức hoặc cá nhân. Đây là nghĩa vụ mà doanh nghiệp hay cá nhân nào cũng cần phải làm

1. Quyết toán thuế TNCN

a. Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì phải tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế Trong trường hợp nếu cá nhân đó có số thuế phải nộp thêm hoặc nộp thừa thì sẽ được đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Hiện tại người nộp thuế đã có thể khai quyết toán thuế TNCN online giảm bớt tình trạng đông đúc khi lên cơ quan thuế mà cán bộ thuế cũng có thể xử lý và giải quyết nhanh hơn

b. Tổ chức ( doanh nghiệp) chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập là tiền lương tiền công của người lao động mà doanh nghiệp đã chi trả không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không không sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống

Như vậy khi doanh nghiệp đã chi trả lương cho người lao động thì các trường hợp đã trích khấu trừ, chưa trích khấu trừ, chưa đến mức nộp thuế hay đến mức nộp thuế đều phải kê khai đầy đủ trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

c. Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, cá nhân có thể ủy quyền cho đơn vị đó chi trả tiền thực hiện quyết toán thay cho mình nhưng phải đảm bảo những điều kiện dưới đây:

– Tại thời điểm quyết toán thuế TNCN, cá nhân đang làm việc tại một tổ chức, doanh nghiệp chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, hợp đồng tại doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên

– Nếu cá nhân được chuyển công tác từ tổ chức cũ sang tổ chức mới của doanh nghiệp, không phát sinh thu nhập từ nơi khác thì được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức mới

Lưu ý: Những cá nhân đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế cho DN thì khi ủy quyền bắt buồ phải có MST cá nhân. Trường hợp người nộp thuế chưa có MST thì tổ chức chi trả thu nhập làm thủ tục xin cấp MST từ cơ quan thuế trước khi thực hiện thủ tục quyết toán

2. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế TNDN là việc doanh nghiệp kê khai tổng số thuế cần nộp cho cơ quan thuế

Quyết toán thuế TNDN bao gồm:

– Khai quyết toán thuế năm

– Khai trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu để cơ quan thuế đưa ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp với mục đích chính để truy thu số thuế TNDN

Bên cạnh đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế hằng năm chậm nhất là 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm tài chính dương lịch. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp nằm trong trường hợp sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu thì chậm nhất là 45 ngày tình từ ngày có quyết định vấn đề thay đổi của doanh nghiệp

3. Quyết toán thuế

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngoài tờ khai chứng từ cần nộp hàng tháng, hàng quý, hàng năm cơ quan thuế cũng có những yêu cầu kiểm tra thanh quyết toán tại trụ sở doanh nghiệp, kiểm tra những số liệu doanh nghiệp khai báo có trung thực và chính xác hay không

a. Hồ sơ phát lý doanh nghiệp

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Các hồ sơ lưu nội bộ, biên bản họp

– Hợp đồng thuê văn phòng

– Các công văn khác liên quan đến cơ quan thuế

b. Các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ liên quan

– Tờ khai GTGT đã nộp hàng tháng, hàng quý

– Chứng từ, hóa đơn mua vào, bán ra kèm với các tờ khai đã nộp

– Những giấy tờ nộp tiền thu tiền

– Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK

– Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN

– Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh

– Sổ chi tiết các tài khoản liên quan

– Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bố CCD

– Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả

– Sổ nhật ký chung

Lưu ý: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán, khi thực hiện cần rà soát và kiểm tra toàn bộ chứng từ kế toán, nên sử dụng phần mềm kế toán để hỗ trợ công việc cũng như giảm bớt sai sót

c. Cách sắp xếp chứng từ

– Cách sắp xếp chứng từ cũng là một phần đánh giá của cơ quan thuế. Chúng ta cần sắp xếp khoa học theo thứ tự thì sẽ dễ kiểm tra và dễ tìm khi cần thiết.

– Chứng từ gốc sắp xếp theo tuần tự của bảng kê đầu và và đầu ra theo số liệu đã nộp cho cơ quan thuế. Các hóa đơn đầu vào, đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT và bảng kê hóa đơn

– Hóa đơn bán ra kẹp theo phiếu thu tiền nếu thu tiền mặt, giấy báo có nếu thu bằng chuyển khoản ngân hàng, ngoài ra kẹp thêm phiếu xuất kho, hợp đồng và thanh lý ( nếu có)

– Hóa đơn mua vào kẹp phiếu chi nếu thanh toán tiền mặt, giấy báo nợ nếu thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, ngoài ra cần kẹp thêm phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán, hợp đồng và thanh lý ( nếu có)

– Đi kèm chứng từ năm nào sẽ là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo như: Tờ khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; tờ khai thuế TNCN hàng quý ; tờ khai môn bài ; báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính; báo cáo tài chính; quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, thuyết minh

Lưu ý: Tất cả các chứng từ đều có đầy đủ chữ ký theo chức danh và nên kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ hoặc theo quý nếu công ty ít phát sinh

4. Dịch vụ quyết toán thuế của Timelaw

Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật thuế về doanh nghiệp cũng như cá nhân

– Tư vấn cho khách hàng trình tự và thủ tục hồ sơ quyết toán thuế

– Thực hiện quyết toán thuế cho khách hàng bao gồm: chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ quyết toán đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Đảm bảo tối đa lợi ích cho khách hàng

– Chi phí thấp, đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong xử lý quyết toán thuế

Trên đây là nội dung tư vấn của TimeLaw. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết liên quan