Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo thông tư 78

   Cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử theo thông tư 78 như: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai ngày, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai thuế suất, sai mã số thuế, sai nội dung,….

1. Trường hợp nếu hóa đơn điện tử lập sai đã được cấp mã, chưa gửi cho người mua thì xử lý như sau:

Bước 1: Hủy hóa đơn điện tử lập sai

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua

Bước 3: Nộp thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HĐĐT

  • Có thể làm mẫu 04/SS-HĐĐT cho từng hóa đơn sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót
  • Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh

2. Trường hợp nếu hóa đơn điện tử lập sai đã có mã của cơ quan thuế hoặc chưa có mã của cơ quan thuế nhưng đã gửi cho người mua thì xử lý như sau:

2.1 Nếu hóa đơn điện tử sai tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót.

Bước 1: Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn mới

Bước 2: Người bán thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử viết sai theo mẫu 04/SS-HĐĐT 

2.2 Nếu hóa đơn điện tử sai mã số thuế, sai số tiền ghi trên hóa đơn, sai thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì chọn 1 trong 2 cách xử lý sau:

  • Cách 1: 
  • Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót để gửi cho người mua

+ Hóa đơn điện tử điều chỉnh phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số…….ký hiệu……số……ngày/tháng/năm”

+ Nội dung trên hóa đơn điều chỉnh: Điều chỉnh tăng ghi dấu dương, điều chỉnh giảm ghi dấu âm đúng với thực tế điều chỉnh

Lưu ý: Trường hộ người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót. Thì người bán và người mua phải lập thêm văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

  • Cách 2: 
  • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót để gửi cho người mua

+ Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “ Thay thế cho hóa đơn Mẫu số……ký hiệu….số…..ngày/tháng/năm”

Lưu ý: Trường hộ người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

3. Xử lý hóa đơn điện tử khi hủy dịch vụ

  • Nếu người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định nhưng sau đó phát sinh việc hủy hợp đồng dịch vụ và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ
  • Thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo mẫu 04/SS-HĐĐT

Lưu ý: Doanh nghiệp các bạn sử dụng hóa đơn điện tử của nhà cung cấp nào, các bạn liên hệ với nhà cung cấp để được hướng dẫn về việc nộp mẫu 04/SS-HĐĐT này nhé.

——————————————————————————————–

Trên đây là chia sẻ của Timelaw đến quý khách hàng về các cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Để được tư vấn thêm về các dịch vụ kế toán nhanh chóng quý khách vui lòng liên hệ qua mail: hotrodoanhnghiep8899@gmail.com để được hỗ trợ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *