Thời điểm xuất hóa đơn bán hàng, dịch vụ, xây dựng

1.Thời điểm xuất hóa đơn hàng hóa

 • Thời điểm lập hóa đơn GTGT (ngày lập) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hóa đơn cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần thì mỗi lần giao hàng đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa được giao tương ứng

2. Thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ

 • Ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
 • Nếu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền
 • Dịch vụ hoàn thành trong tháng nào thì phải lập ngay hóa đơn trong tháng đó. Trường hợp doanh nghiệp dự kiến đến đầu tháng sau mói lập hóa đơn cho doanh thu dịch vụ hoàn thành trong tháng trước là sai quy định
 • Lưu ý:

+ Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”

+ Khoản tiền đặt cọc hay tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng thì không phải xuất hóa đơn

3. Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

 • Ngày lập hóa đơn thực hiện chậm nhất không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ haowjc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

4. Thời điểm xuất hóa đơn xây dựng, xây lắp

 • Ngày lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây lắp, lắp đặt hòa thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, cong đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng
 • Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây lắp, cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền

5.Thời điểm xuất hóa đơn xăng dầu

 • Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoặt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

6.Thời điểm xuất hóa đơn xuất khẩu

 • Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài sử dụng hóa đơn thương mại thì thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu cũng được xác định như thời điểm bán hàng hóa bên trên (tức là ngày chuyển giao hàng hóa cho khách hàng)
 • Nhưng ngà xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan

———————————————————————————————-

Trên đây là chia sẻ của Luật Timebit đến quý khách hàng về thông tin thời điểm xuất hóa đơn bán hàng, dịch vụ, xây dựng. Để biết thêm về các gói dịch vụ kế toán quý khách có thể liên hệ qua mail: hotrodoanhnghiep8899@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *