Doanh nghiệp có được thực hiện xuất bản ?

Kết quả của hoạt động xuất bản là xuất bản phẩm. Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:  Sách in;  Sách chữ nổi;  Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;  Các loại lịch; Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Nhưng hoạt động xuất bản này thuộc về nhà xuất bản. Nhà xuất bản tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện do Nhà nước là chủ sở hữu.

Cơ quan, tổ chức được thành lập nhà xuất bản gồm các cơ quan sau:

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương và cấp tỉnh;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp ở trung ương trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và tài liệu khoa học, học thuật.

Tuy nhiên, doanh nghiệp được phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, xin Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh tại Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc UBND cấp tỉnh theo quy định tại Điều 25.

Hoặc thực hiện việc xuất bản thông qua liên kết trong hoạt động xuất bản theo Điều 23 Luật xuất bản 2012.

* Hình thức liên kết bao gồm:

+ Khai thác bản thảo;

+ Biên tập sơ bộ bản thảo;

+  In xuất bản phẩm;

+ Phát hành xuất bản phẩm

* Điều kiện thực hiện việc liên kết:

+ Có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm, tài liệu được liên kết xuất bản;

+ Có hợp đồng liên kết xuất bản giữa nhà xuất bản và đối tác liên kết. Hợp đồng liên kết phải có các nội dung cơ bản theo Điểm b Khoản 3 Điều 23 được hướng dẫn bởi Điều 7 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT

+ Trường hợp liên kết biên tập sơ bộ bản thảo, ngoài việc phải có đủ điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này, đối tác liên kết phải có biên tập viên.

Lưu ý: Đối với tác phẩm, tài liệu có nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký thì nhà xuất bản không được liên kết biên tập sơ bộ bản thảo.

————————————————————————————————

Trên đây là nội dung tư vấn của TimeLaw. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *