Gia hạn giấy phép bưu chính mới nhất

Theo quy định của pháp luật, giấy phép bưu chính có thời hạn không quá 01 năm, được ghi trên giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp. Khi hết thời hạn này, nếu doanh nghiệp tiếp tục hoạt động bưu chính phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép bưu chính.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật bưu chính 2010
 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bưu chính
 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 47/2011/NĐ-CP

2. Trình t thực hiện

Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải đăng ký gia hạn giấy phép bưu chính.

2.1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép:

 • Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh;
 • Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);
 • Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có), nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có) , nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

2.3. Thời gian xử lý hồ sơ:  Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định.

2.4. Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính:

Bước 1:

Doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính .

Bước 2:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính từ chối cấp Giấy phép bưu chính đối với trường hợp không đúng thẩm quyền và nêu rõ lý do.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ, việc cấp Giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 20 ngày đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính

Trong thời gian trên, trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính phải thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính thông báo từ chối cấp Giấy phép bưu chính và nêu rõ lý do.

Lưu ý:  Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn quy định thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Trên đây là nội dung tư vấn của TimeLaw, nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *