Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2023

Hiện nay, Luật thuế ngày càng thiết chặt vậy nên kế toán doanh nghiệp cần ghi nhớ các mốc thời gian nộp hồ sơ khai thuế để nộp đúng hạn và kịp thời. Tùy theo từng loại thuế mà thời gian nộp hồ sơ khai thuế được pháp luật quy định cụ thể như sau:

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế kê khai theo tháng, theo quý

Theo khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

 • Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

 

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm

Tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định cụ thể như sau:

 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
 • Chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh).

 

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế
 • Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức tại doanh nghiệp
 • Chậm  nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện căn cứ tại Khoản 4 Điều 44 Luật quản lý thuế năm 2019.

*Lưu ý:

 • Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyên khai thác tài nguyên nước, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài, khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài khoản công, báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Khoản 5 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019.
 • Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thời hạn nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 6 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 được thực hiện theo quy định tại Luật hải quan 2014.
 • Ngoài ra, tại Khoản 7 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 quy định trong trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố mà người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

—————————————————————————————–

 • Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0948.615.666#Timelaw

  #Doanhnghiep

  #Thanhlap

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *