Thủ tục thông báo hoạt động bưu chính năm 2023

 

Nhằm phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi các hoạt động bưu chính, pháp luật quy định đối với một số hoạt động bưu chính phải tiến hành thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Vậy các trường hợp nào phải thông báo? Thủ tục thông báo như thế nào? Bài viết dưới đây của TimeLaw sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về các vấn đề này.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật bưu chính 2010
 • Nghị đinh 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bưu chính
 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 47/2011/NĐ-CP.

2. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục thông báo

Theo quy định tại Điều 25 của Luật bưu chính, Các hoạt động bưu chính sau đây phải được thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính:

(a) Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);

(b) Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);

(c) Cung ứng dịch vụ gói, kiện;

(d) Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

(đ) Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;

(e) Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

(g) Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

(h) Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

3. Thủ tục thông báo hoạt động bưu chính

3.1. Cơ quan có thẩm quyền:

 • Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế và các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e, h.

Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế đồng thời có giá trị cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

3.2. Hồ sơ thông báo gồm:

 • Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có).
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;

–  Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
 • Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Hợp đồng với đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt
 • Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g, h được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
 • Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

3.3. Trình tự, thủ tục thực hiện:

Bước 1:

Doanh nghiệp, tổ chức thông báo hoạt động bưu chính nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính .

Việc thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.

Bước 2:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính từ chối cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp không đúng thẩm quyền và nêu rõ lý do.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ, việc cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với việc thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Trong thời gian trên, trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính phải thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính thông báo từ chối cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính và nêu rõ lý do.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của TimeLaw. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *