Thủ tục gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng năm 2023

Chứng chỉ năng lực xây dựng là chứng chỉ cấp cho tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo luật định. Chứng chỉ năng lực xây dựng có thời hạn là 10 năm, khi hết thời hạn này, doanh nghiệp được cấp chứng chỉ phải thực hiện thủ tục gia hạn chứng chỉ.

Cơ sở pháp lý liên quan:

– Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi bổ sung 2021)

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

1. Thời hạn của chứng chỉ năng lực xây dựng

Theo quy định của Khoản 5 điều 83 Nghị định 15/2021: “Chứng chỉ năng lực có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ”.

Như vậy, chứng chỉ năng lực xây dựng có hiệu lực 10 năm.

Thực tế, thời hạn của chứng chỉ được ghi nhận trực tiếp trên Chứng chỉ được cấp cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể dựa vào đó để xác định thời hạn chứng chỉ của mình đến khi nào để gia hạn.

Trường hợp chứng chỉ hết hiệu lực mà không gia hạn, vẫn sử dụng thì bị coi như hoạt động mà không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

2. Quy định về gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng

2.1 Thời điểm phải gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng

Tổ chức phải thực hiện việc gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực.

Nếu sau thời gian này, doanh nghiệp thực hiện việc cấp mới chứng chỉ.

2.2. Hồ sơ chuẩn bị để gia hạn chứng chỉ

Hồ sơ gia hạn chứng chỉ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo mẫu)

– Bản gốc chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp.

Lưu ý: Các thông tin kê khai trong đơn đề nghị được cập nhật và bổ sung đến thời điểm đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

2.3.  Cách thực hiện gia hạn chứng chỉ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền

Tổ chức đề nghị gia hạn chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đẩy đủ như trên và nộp tới cơ quan có thẩm quyền gia hạn.

Thẩm quyền gia hạn được xác định như sau:

+ Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I.

+ Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III

– Tổ chức để nghị gia hạn có thể gửi hồ sơ bản cứng trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi qua bưu điện hoặc nộp bản mềm qua mạng trực tuyến.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành gia hạn chứng chỉ

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận kết quả

Chứng chỉ được nhận sau khi được gia hạn và nộp lệ phí gia hạn chứng chỉ theo quy định.

Lưu ý :

 Sau khi gia hạn, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm 10 năm kể từ thời điểm được cơ quan có thẩm quyền gia hạn.

Hạng năng lực của lĩnh vực hoạt động xây dựng ghi trên chứng chỉ gia hạn là hạng chứng chỉ năng lực ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp trước đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của TimeLaw. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *